Historia

Henrik Ulfvenklou d y och duellen i gryningen

Så till det ena slottsspöket…

På 1660-talet kom slottet i översten Henrik Ulfvenklou ägo. Mattias Loman är en ättling till Henrik Ulvfenklou och han berättar följande på sin hemsida:

“Tror Ni på spöken? Nej, jag tänkte väl det. Jag gjorde inte heller det… tills jag i dammiga historieböcker grävde fram den spännande historien om min förfader, översten och kommendanten Henrik Ulfvenklou (1636-1677), som än idag sägs spöka för sina efterlevande på Björnö slott utanför Kalmar.

Allt började en råkall och dimfrostig februarimorron 1677 i Kristianopel, mitt under brinnande krig med danskarna, när han mötte sin yttersta dom. Men inte av fiendehand, utan av en f d regementskamrat, överste Gustaf Tungel.

De båda råkade under ett dryckeslag i tvist angående Ulfvenklous uppgivande av Kristianstad året innan, och Ulfvenklou blev, citat: “av överste Tungel i vredesmod eftersatter och överfallen av bara övermod och hämndgirighet med tvänne kulor dödsskjuten, så att han på tredje dygnet måste sätta livet till”.

“Ulfvenklou fördes döende till Kalmar, där han avled den 16 februari. Liket transporterades sedan ut till Björnö Slott, som var i hans ägo, och där stod det på grund av de oroliga tiderna, dålig ekonomi och mycket annat, obegravt i en kylig jordkällare i över ett år.

Jag gjorde för en tid sedan ett besök på Björnö, och pratade med paret som bor där idag. De var båda övertygade om att de än idag hör överste Ulfvenklou gå runt i salongerna på Björnö, med tunga släpande steg – kanske för att hämnas dem som lät honom ligga obegravd… ”

Läs vidare om denna historia på http://www.mattiasloman.se/henrik.html